Eeltoodud rendihinnad on käibemaksuga

Hinnad on ühe rendipäeva kohta